Muzicologie

STUDII DE MUZICOLOGIE:

- Muzică grafică sau o nouă concepție despre timp și spațiu? Însemnări despre perioada preserială a lui Webern (revista Muzica, nr. XII/1969, p.13-21)1
- Webern Vorserielles Tonsystem (Melos/NZ, 1/1975, p.10-13)
- Nota “simbol” și unele principii de coordonare în Sonatina pentru pian de Béla Bartà³k (în Béla Bartà³k și muzica românească, ediție prefațată și îngrijită de Francisc Lászlà³, Editura Muzicală, București, 1976)
- Poliheterofonia lui Enescu: o nouă metodă de organizare a materialului sonor (revista Muzica, nr.1-2/1982, p.13-24).2
- Une nouvelle méthode d’organisation du matériau sonore (la „polyhétérophonie” d’Enesco) - revista Muzica, nr.4/1983, p.35-47
- “Nota simbol” de geneză tonală în Simfonia Neterminată de Schubert (revista Muzica, nr. 3/1998).

ARTICOLE (Selectiv):

- Unele probleme actuale ale muzicii de film (Muzica, IV/1959)
- Discuții despre muzică. Să clarificăm noțiunile (Contemporanul, București, 25.III.1960)
- Pentru înțelegerea justă a relației între conținut și formă în muzică (Muzica, I/1961)
- Text și muzică (Gazeta literară, București, 19.IV.1962)
- Folclor și esență (Contemporanul, București, 4.VI.1965)
- Cuvânt la Adunarea Uniunii Compozitorilor (Muzica, I/1969)
- Festivalul Enescu (România Literară, București, 10.IX.1970)
- Tinerețea lui Enescu și înțelesul tradiției (Luceafărul, București, 14.VIII.1971)
- Folclor și esență, școală națională și universalitate (Muzica, V/1974)
- Pe tema experimentului în muzică: Istoricitate și contemporaneitate (Muzica, X/1975)
- De la Brâncuși, inspirație… (Scânteia, București, 15.II.1976)
- Originalitatea în muzică (România Literară, București, 3.III.1977)

- Gânduri după 30 de ani. Am compus muzica înaintea filmărilor! (VIP literar și artistic, 6.VII.2000)

Toate aceste studii, articole și numeroase interviuri au fost republicate în volumul “Tiberiu Olah - Restituiri” (ediție alcătuită, îngrijită și adnotată de Olguța Lupu, 696 pagini, Editura Muzicală, 2008 - vezi rubrica Evenimente).

1 In acest studiu “se descoperă, în contradicție cu teoriile existente până acum, cheia organizării extrem de ingenioase a acestei tehnici” (Tiberiu Olah)

2 Folosirea heterofoniei de către Enescu este teoretizată de Olah ca o “dezvoltare consonantă a disonanței” sau o “emancipare a consonanței”.

Mulțumim doamnei Edit Gogolak, interpreților, UCMR si UNMB pentru sprijinul acordat realizării acestui site. 

 

Site realizat de conf. univ. dr. Olguța Lupu și susținut de
cultura.inmures.ro