Muzicologie

STUDII DE MUZICOLOGIE:

- Muzică grafică sau o nouă concepţie despre timp şi spaţiu? Însemnări despre perioada preserială a lui Webern (revista Muzica, nr. XII/1969, p.13-21)1
- Webern Vorserielles Tonsystem (Melos/NZ, 1/1975, p.10-13)
- Nota “simbol” şi unele principii de coordonare în Sonatina pentru pian de Béla Bartók (în Béla Bartók şi muzica românească, ediţie prefaţată şi îngrijită de Francisc László, Editura Muzicală, Bucureşti, 1976)
- Poliheterofonia lui Enescu: o nouă metodă de organizare a materialului sonor (revista Muzica, nr.1-2/1982, p.13-24).2
- Une nouvelle méthode d’organisation du matériau sonore (la „polyhétérophonie” d’Enesco) - revista Muzica, nr.4/1983, p.35-47
- “Nota simbol” de geneză tonală în Simfonia Neterminată de Schubert (revista Muzica, nr. 3/1998).

ARTICOLE (Selectiv):

- Unele probleme actuale ale muzicii de film (Muzica, IV/1959)
- Discuţii despre muzică. Să clarificăm noţiunile (Contemporanul, Bucureşti, 25.III.1960)
- Pentru înţelegerea justă a relaţiei între conţinut şi formă în muzică (Muzica, I/1961)
- Text şi muzică (Gazeta literară, Bucureşti, 19.IV.1962)
- Folclor şi esenţă (Contemporanul, Bucureşti, 4.VI.1965)
- Cuvânt la Adunarea Uniunii Compozitorilor (Muzica, I/1969)
- Festivalul Enescu (România Literară, Bucureşti, 10.IX.1970)
- Tinereţea lui Enescu şi înţelesul tradiţiei (Luceafărul, Bucureşti, 14.VIII.1971)
- Folclor şi esenţă, şcoală naţională şi universalitate (Muzica, V/1974)
- Pe tema experimentului în muzică: Istoricitate şi contemporaneitate (Muzica, X/1975)
- De la Brâncuşi, inspiraţie… (Scânteia, Bucureşti, 15.II.1976)
- Originalitatea în muzică (România Literară, Bucureşti, 3.III.1977)

- Gânduri după 30 de ani. Am compus muzica înaintea filmărilor! (VIP literar şi artistic, 6.VII.2000)

Toate aceste studii, articole şi numeroase interviuri au fost republicate în volumul “Tiberiu Olah - Restituiri” (ediţie alcătuită, îngrijită şi adnotată de Olguţa Lupu, 696 pagini, Editura Muzicală, 2008 - vezi rubrica Evenimente).

1 In acest studiu “se descoperă, în contradicţie cu teoriile existente până acum, cheia organizării extrem de ingenioase a acestei tehnici” (Tiberiu Olah)

2 Folosirea heterofoniei de către Enescu este teoretizată de Olah ca o “dezvoltare consonantă a disonanţei” sau o “emancipare a consonanţei”.

Mulţumim doamnei Edit Gogolak, interpreţilor, UCMR si UNMB pentru sprijinul acordat realizării acestui site. 

 

Site realizat de conf. univ. dr. Olguţa Lupu şi susţinut de
cultura.inmures.ro